Regulamin

1. Serwis Exabyte nie ponosi odpowiedzialności za dane i oprogramowanie zainstalowane w serwisowanym urządzeniu. Należy wykonać wcześniej kopie zapasową lub zlecić taką usługę w serwisie.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione w serwisie akcesoria, pudełka, karty pamięci oraz karty SIM z wyłączeniem przypadków, gdy pozostawiane są one na prośbę serwisu, celem diagnozy usterki.

3. Serwis nie udziela gwarancji na naprawę sprzętu zawilgoconego, po upadkach i innych uszkodzeniach mechanicznych – traktowane są jako naprawy podwyższonego ryzyka.

4. W trakcie naprawy urządzeń mogą ujawnić się uszkodzenia, nie zdiagnozowane podczas przyjęcia do serwisu. W takich przypadkach Exabyte zastrzega sobie prawo do zwrotu urządzenia nie naprawionego lub z objawami uszkodzeń innymi niż występujące podczas przyjęcia do serwisu.

5. W wyjątkowych sytuacjach serwis Exabyte zastrzega sobie prawo do wydłużenia naprawy o czas niezbędny do sprowadzenia potrzebnych części. Zleceniodawca nie może domagać się zwrotu utraconych zysków w przypadku wydłużenia czasu naprawy.

6. Podczas odebrania sprzętu w punkcie obsługi klienta prosimy o dokładne jego sprawdzenie i zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących wykonanej naprawy jak i stanu fizycznego urządzenia.

7. Firma Exabyte nie dokonuje napraw gwarancyjnych.

8. Klientowi, który decyduje się na naprawę w serwisie Exabyte jest wcześniej informowany (przed wykonaniem naprawy), że po wykonaniu usługi klient utraci prawo do odstąpienia od umowy.

9. Exabyte pobiera opłatę z tytuły magazynowania w wysokości 5zł/dziennie w przypadku nie odebrania urządzenia w terminie 30 dni od daty jego dostarczenia do serwisu, lub 30 dni od daty rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy w indywidualnych wypadkach (w sytuacjach niezależnych od serwisu – np. brak części lub ich wadliwość, przypadki losowe o czym klient jest informowany.

11. Firma Exabyte zastrzega, że przysługuje firmie prawo do odstąpienia od umowy – zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce.

12. W przypadku nie poinformowania podczas przyjęcia telefonu o wszystkich kodach do odblokowania ekranu lub kody te będą błędne, termin naprawy zostanie przesunięty na następny wolny i do czasu kiedy otrzymamy odblokowanie.

13. Dokument, który zleceniodawca podpisuje w serwisie Exabyte, jest jedynym dokumentem upoważniającym do odbioru pozostawionego przez niego urządzenia.

14. W przypadku, zgubienia przez zleceniodawcę dokumentu upoważniającego do odbioru urządzenia należy wykonać kopię dowodu osobistego.

15.Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Exabyte celem realizacji zlecenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2002r. Nr. 101, poz.926 ).

 

ZLECENIE NAPRAWY OZNACZA AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU